Företag

Timpro Oy är en kontraktstillverkare inom metall-, trä-, glasfiber- och industriunderhållsbranschen. Företaget grundades år 1987 och har sin hemort i Lundo, Finland.

Med hjälp av vår mångsidiga yrkeskunskap och vår moderna teknologi kan vi tillverka och planera färdiga helheter av produkter.

Vi är specialiserade på skärning, vidare behandling och förädling av plåtar samt montering av lätta metallkonstruktioner.

Vår dagliga verksamhet går ut på att sammanfoga och bearbeta olika material.

Error